Vitale teams

Interventie

Deze interventie valt onder F. Faciliteiten en randvoorwaarden> Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden.

Omschrijving

Om leerlingen van goed onderwijs te kunnen voorzien, is het ontzettend belangrijk dat onderwijsprofessionals goed in hun vel zitten. Dat zij dagelijks de energie hebben om het beste uit leerlingen te halen, en dat ze veerkrachtig en mentaal wendbaar zijn. Dat ze zichzelf (en elkaar!) goed kennen en weten waar hun grenzen liggen.

Wij kunnen een programma verzorgen dat inzet op het versterken van energie, welzijn en werkgeluk van individuen en teams, door zelfinzicht en bewustwording.

Onderdelen van het programma kunnen zijn:

  • Coaching
  • Persoonlijke competentieanalyse/assessment
  • 360 graden feedback en ontwikkelingsgericht analyse-/begeleidingsgesprek
  • Vitaliteitsgesprek met een adviseur
  • Veerkrachtmeting
  • Flitscoach
  • Werkdrukbelevingsonderzoek (teamniveau, via vragenlijsten en interviews)
  • ID-dagen (innovatiedagen)
  • Transactionele Analyse en persoonlijke effectiviteit
  • Wandelcoaching

Doelgroep

Onderwijsprofessionals in het primair en voortgezet onderwijs en MBO die vitaal willen zijn en blijven. Het programma is geschikt voor mensen die met vragen rondlopen over het eigen functioneren, eigen welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Vertwijfeling over je vak en je eigen kennen en kunnen zijn hierin vaak uitgangspunten.

Wat levert het op?

Zelfkennis als de basis om stappen te zetten naar balans en werkgeluk! Een bewuste(re), vitalere en positieve mindset is hierin het doel, gericht op het versterken van je eigen kracht, versterken van je wendbaarheid en je cognitieve veerkracht.

Duur

Werken aan persoonlijk leiderschap en alles hieromheen, is moeilijk om in een vast omlijnd jasje te gieten. Het is maatwerk.

Soms gaat het om individuele begeleiding, dan weer is er een teambijeenkomst en vervolgens is er een aantal bijeenkomsten over specifieke thema’s. We werken dus vraag gestuurd, maar wel onderbouwd. Er valt te denken aan minimaal een dagdeel voor activiteiten als analyse/gesprek/observatie en meerdere dagdelen voor workshops en een daadwerkelijk scholings-/ontwikkeltraject.

Meer informatie

Al ons aanbod is maatwerk. Wil je weten hoe het bovenstaande op jouw school eruit zou zien? Neem dan contact met ons op!

%d bloggers liken dit: