Sociaal-emotionele begeleiding

Interventie

Deze interventie valt onder C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen > Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen (sociaal-emotionele begeleiding van leerlingen) en onder F. Faciliteiten en randvoorwaarden> Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden (sociaal-emotionele begeleiding van leraren en teams).

Omschrijving

Sociaal-emotionele begeleiding voor leerlingen

Kinderen en jongeren die op school en/of thuis vastlopen, komen in aanmerking voor vergoede zorg op het gebied van:

  • Zelfbeeld
  • Onzekerheid
  • (Faal)angst
  • Aandacht- en concentratieproblemen
  • Problemen in de sociale omgang
  • Hoogbegaafdheid en sociaal-emotionele problemen

Sociaal-emotionele begeleiding voor leerkrachten/docenten

Wij hebben jarenlange ervaring met het coachen van (beginnende) leraren, intern begeleiders, onderwijsassistenten, teamleiders en directeuren. We kunnen ook praktisch coachen op de werkvloer, samen met het begeleiden van leerlingen in de klas.

Sociaal-emotionele begeleiding voor teams

Wil je aan de slag met de veerkracht en het werkgeluk van jouw medewerkers of team? Wil je scherp hebben waar jouw medewerker/team bij gebaat is? Vanuit onze kennis over het werken in het onderwijs en de ontwikkeling van mensen en teams dragen wij bij aan de mentale gezondheid van de mensen in het onderwijs. Dit doen wij door gebruik te maken van de vragenlijst ‘Veerkracht en groei’ van L&D Support. Dit model meet de mate van veerkracht aan de hand van een combinatie van factoren als persoonlijke stressbronnen, regie over het eigen leven, mate van spanning/stress en energieverdeling. De uitkomsten worden individueel besproken en bieden handvatten voor eventuele verdere begeleiding wanneer dit nodig is.

Methoden voor sociaal- emotionele ontwikkeling in de school

Wij adviseren over en begeleiden scholen bij het creëren van een veilig klimaat en bij anti-pestprogramma’s. Denk hierbij onder andere aan:

Vanuit deze programma’s kan ook op groepsniveau begeleiding in groepen plaatsvinden.

Doelgroep

Leerlingen, studenten, leerkrachten, docenten en teams in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO.

Wat levert het op?

  • Een veilig klimaat in de school voor de leerlingen en leerkrachten/docenten
  • Groei in sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.
  • Duurzame persoonlijke en professionele groei van leerkrachten (zowel teams als individueel).

Duur

In overleg met de school.

Meer informatie

Al ons aanbod is maatwerk. Wil je weten hoe het bovenstaande op jouw school eruit zou zien? Neem dan contact met ons op!

%d bloggers liken dit: