Schoolscan

Interventie

Deze interventie valt onder F. Faciliteiten en randvoorwaarden> Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden.

Omschrijving

De schoolscan is een gestructureerde inventarisatie van de diverse facetten van de school(organisatie) en de mogelijkheden binnen het team.

Doelgroep

Teams en leidinggevenden in het primair en voortgezet onderwijs en het MBO.

Wat levert het op?

De schoolscan fungeert als een nulmeting: waar sta je nu, wat is de huidige situatie? Op basis daarvan kun je aan de slag met verbeteringen.

Meer informatie

Al ons aanbod is maatwerk. Wil je weten hoe het bovenstaande op jouw school eruit zou zien? Neem dan contact met ons op!

%d bloggers liken dit: