Scholing leerkracht-/docentvaardigheden

Interventie

Deze interventie valt onder F. Faciliteiten en randvoorwaarden> Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden en/of B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren.

Omschrijving

Taal, rekenen, Nederlands voor nieuwkomers (NT2), executieve functies: iedereen is het er over eens dat het belangrijke bouwstenen van het onderwijs zijn. Zorg dat jouw team op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen en faciliteer scholing op het gebied van leerkrachtvaardigheden, het geven van goede uitleg, implementatie van nieuwe kennis en de methoden.

We besluiten samen waar we tijdens de scholing de focus op leggen. Opties zijn onder andere:

  • Individuele en directe instructie
  • Feedback
  • Beheersingsgericht leren
  • Technieken voor begrijpend lezen
  • Samenwerkend leren

Doelgroep

Leerlingen en teams in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Wat levert het op?

Duurzame ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden en benodigde kennis om goed onderwijs te kunnen verzorgen, waardoor het onderwijs naar een hoger niveau wordt gebracht.

Duur

In overleg met de school.

Meer informatie

Al ons aanbod is maatwerk. Wil je weten hoe het bovenstaande op jouw school eruit zou zien? Neem dan contact met ons op!

%d bloggers liken dit: