Kijken in de school

Interventie

Deze interventie valt onder F. Faciliteiten en randvoorwaarden> Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden.

Omschrijving

Voor scholen die tijd of handen tekort komen kunnen we een procesbegeleider leveren die in het kader van het NPO met jullie meekijkt en meedenkt. De procesbegeleider kan:

 • Totale NPO-trajecten begeleiden; van intake tot afronden verbeteringsplan;
 • Analyses maken (of daarbij ondersteunen) van leerachterstanden en opbrengsten, waarbij we ook ouders en een specialist/deskundige (IB’er) betrekken;
 • Meerjarenplannen maken op basis van de analyses, waarin ook bestaande jaar-/ of schoolplannen en verbeteringen zijn opgenomen (het hele systeem doet mee);
 • Meewerken met team en directeur aan de realisatie van deze meerjarenplannen (via de MR-goedkeuring).

We kunnen in het NPO programma voor de school en het team ook bewezen en effectieve interventies inzetten, zoals:

 • Een cultuurscan uitvoeren voor de hele school uitvoeren en de handvatten gebruiken voor de verbetering van school/cultuur
 • Werken met directeur en team aan een breed gedragen professionele (kwaliteitscultuur)
 • Werken aan de realisatie van een zichtbaar gezamenlijke leerconcept (Unit/Dalton/Montessori/Jenaplan)
 • Werken met de individuele leerkrachten aan het verbeteren van hun pedagogisch/didactisch handelen
 • Werken aan de zorgroute en -structuur

Doelgroep

Leidinggevenden in het primair onderwijs.

Wat levert het op?

Drie belangrijke punten die dit project kenmerken zijn:

 1. We staan naast de teamleden en leren het je zelf doen;
 2. We werken met de uitgangspunten van Waarderend Perspectief (AI);
 3. We werken met tijdelijk geld aan duurzame langetermijnoplossingen/resultaten voor de school.

Duur

In overleg met de school.

Meer informatie

Al ons aanbod is maatwerk. Wil je weten hoe het bovenstaande op jouw school eruit zou zien? Neem dan contact met ons op!

%d bloggers liken dit: