Feedback / leren van elkaar (Impact op leren)

Interventie

Deze interventie valt onder B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren > Leren van en met medeleerlingen en Feedback.

Omschrijving

Impact op leren helpt je scherp te krijgen wat de impact is van je onderwijs op het leren van leerlingen of studenten. Dit wetenschappelijk onderbouwde programma staat voor het echt verschil kunnen maken in leren en de ontwikkeling van leerlingen/studenten. Onderwerpen zijn onder andere leerhouding & motivatie, leerkuil, growth mindset, effectieve feedback, formatief handelen, leerstrategieën & metacognitie.

Doelgroep

Teams in het primair en voortgezet onderwijs en het MBO.

Wat levert het op?

Het vergoten van eigenaarschap, motivatie en betrokkenheid van leerlingen/studenten, waardoor leerresultaten verbeteren.

Duur

Impact op leren is een volledig programma voor teams. Het plan van aanpak wordt in overleg met de school opgesteld.

Meer informatie

Al ons aanbod is maatwerk. Wil je weten hoe het bovenstaande op jouw school eruit zou zien? Neem dan contact met ons op!

%d bloggers liken dit: