Extra ondersteunende en adaptieve materialen in de klas

Marant Eduservice

Interventie

Deze interventie valt onder F. Faciliteiten en randvoorwaarden> Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden.

Omschrijving

Als leerkracht probeer je alle leerlingen te ondersteunen op basis van hun individuele onderwijsbehoeftes. De toegenomen verscheidenheid aan leervragen vraagt om een divers en afwisselend pakket aan ondersteunende materialen.

Wil je het leerproces van je leerlingen versterken en wil je het eens anders aanpakken? Spelenderwijs en interactief leren met handelende materialen biedt een mooie afwisseling en aanvulling in je programma.

Marant Eduservice heeft de grootste collectie van passende, inspirerende (spel)materialen van Nederland. Onze eigen koeriersdienst brengt de passende materialen graag bij je op school.

Een voorbeeld van de materialen in onze collectie:

  • Remediërende handelingsgerichte materialen
  • Spel- en ontwikkelingsmaterialen
  • Bouw- en constructiematerialen
  • NT2-materiaal
  • Verrijkings- en begaafdheidsmateriaal
  • Thematisch materiaal

Doelgroep

Kinderopvang, peuterspeelzalen, primair onderwijs en speciaal onderwijs.

Wat levert het op?

Je daagt je leerlingen uit en zorgt dat ze de leerstof sneller oppakken, toepassen en beter onthouden. Het zorgt bovendien voor verbinding in je groep en maakt leren leuker!

Duur

We werken met jaarabonnementen, maar een op maat gemaakt abonnement per school is ook mogelijk. Onze ervaring is dat deze jaarlijks door onze klanten worden verlengd. Dit vanwege onze service en omdat we onze collectie vraaggericht blijven uitbreiden, actualiseren en maatwerk leveren.

Meer informatie

Wil je weten hoe het bovenstaande op jouw school eruit zou zien? Neem dan contact met ons op!

%d bloggers liken dit: